Praktiske opplysninger

Konkurransen arrangeres av Den norske historiske forening (HIFO) med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og er åpen for elever i ungdomskolen og den videregående skolen.

Veiledning og vurderingskriterier

HIFO tilbyr veiledning til lærere og elever og kan kontaktes på denne adressen:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Produktet

Produktet kan være en artikkel, gjerne illustrert, en DVD eller et nettsted. Det innsendte bidraget vil ikke bli returnert. Deltakerne må derfor sørge for å bevare en kopi selv. Bidraget skal være produsert skoleåret 2018/2019.

Jury

En jury bestående av to lærere og en fagdidaktiker kårer de beste bidragene.

Deltakelse

Eleven kan melde seg på individuelt eller i grupper på maksimum fire deltakere. Språket i besvarelsen skal være norsk, og et skriftlig produkt skal være på maks 15 sider med linjeavstand halvannen. Produktet kan godt være kortere. Elevens fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse må oppgis på besvarelsen. Dersom eleven leverer et arbeid utført på skolen, skal også lærerens navn og e-postadresse oppgis.

Frist for innsending av oppgaver er 22. mars 2019.

Besvarelsen kan sendes elektronisk i pdf-format til :
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Pdf-fila skal hete det samme som deg - Etternavn_fornavn.

Eller pr post til:
HIFOs historiekonkurranse
Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

Der mange i en klasse deltar ber vi om at læreren sender inn en deltakerliste i Word eller Excel.

Mer informasjon?
Ta kontakt med Karsten Korbøl på epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Last ned brosjyren her
Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail