Praktiske opplysninger

Konkurransen arrangeres av Den norske historiske forening (HIFO) med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og er åpen for elever i ungdomskolen og den videregående skolen.

Veiledning og vurderingskriterier

HIFO tilbyr veiledning til lærere og elever og kan kontaktes på denne adressen:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Produktet

Produktet kan være en artikkel, gjerne illustrert, en film, en podcast eller et nettsted. Det innsendte bidraget vil ikke bli returnert. Deltakerne må derfor sørge for å bevare en kopi selv. Bidraget skal være produsert skoleåret 2021/2022.

Jury

En jury bestående av to lærere og en fagdidaktiker kårer de beste bidragene.

Deltakelse

Påmelding til konkurransen skjer ved å sende inn bidraget innen fristen. Du kan delta individuelt eller i grupper på maksimum fire deltakere. Språket i besvarelsen skal være norsk. Gode skriftlige oppgaver er ofte mellom 5 og 10 side med linjeavstand halvannen.
Du må oppgi fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse på besvarelsen. Hvis du leverer et arbeid utført på skolen, skal du også oppgi navn og e-postadresse til læreren din.

Frist for innsending av oppgaver er 31. mars 2023.

Skriftlige bidrag sendes på e-post i pdf-format til:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Større bidrag som f.eks. filmer, kan sendes inn via fildelingstjenester.

Fila skal hete det samme som deg - fornavn og etternavn.

Hvis arbeid med “Min familie i historien” har vært obligatorisk for hele klassen, oppfordrer vi læreren til å sende inn alle bidragene til elever som har lyst til å delta, i en samlet forsendelse. Læreren oppfordres til å legge ved en deltakerliste i Word eller Excel.

Mer informasjon?
Ta kontakt med Karsten Korbøl på epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

HIFOs historiekonkurranse
Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

 

Last ned brosjyren her
Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail