Hvorfor skal man delta i historiekonkurransen?

Jo fordi…

 • Å undersøke noe selv er morsomt. Det er bedre å finne ut noe selv enn bare gjengi noe andre har sagt.
 • Å skrive om egen familie gir større prosesser et ansikt. Historien blir mer personlig.
 • Å skrive om det nære og personlige er engasjerende og leder til refleksjon.
 • Å lage en egen undersøkelse er god trening til senere studier.
 • Å jobbe med kilder er noe du skal gjøre i flere fag. Kildearbeidet du skal gjøre her vil hjelpe deg til å bli kildekritisk også i andre fag.
 • Å skrive om egen familie fører til bedre kontakt med eldre slektninger. Du blir kjent med bestemor og bestefar på en ny måte.

Flere mål i læreplanen sier at du skal jobbe med kilder og med koplingen mellom de små personlige historiene og den store historiefortellingen:

Ungdomsskolen:

 • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er
 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Videregående skole:

 • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
"Alt i alt har jeg lært at om man tar seg tid til å sette seg ned og spørre, er det mye man kan lære om dem man trodde man visste alt om. Julen 2007 tror jeg familien min, og spesielt damene, vil huske som den julen Stine hadde historieprosjekt og kastet seg over de fleste i tur og orden."
Stine (2008)
"Det slo meg ganske raskt at dette var en oppgave jeg hadde sett fram mot å kunne skrive. En oppgave om min bakgrunn, om hvor familien min kommer fra, om hvorfor og hvordan mine foreldre havnet i Norge."
Aydin (2008)
"Å jobbe med dette prosjektet har vært kjempegøy! Jeg ante ikke at jeg hadde en så spennende familie! Det har vært mye lettere å lære på denne måten, fordi interessen min steg med 110% da jeg fikk jobbe med en personlig vinkling! Stoffet fester seg mye lettere i hodet, og kommer til å bli sittende d
Helle (2007)
"Jeg synes det har vært morsomt å ha med elever i denne konkurransen; mange har vist at de gjennom prosjektet har forstått hva historiefaget egentlig dreier seg om, noen sier de har fått større interesse for historie, og mange har skrevet spennende artikler, essays, filmdokumentarer og nettsider."
Morten Skauen Sørmo, lærer Frederik II videregående skole
Last ned brosjyren her
Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail